1917-2017

1917-2017

Med salget af de Dansk-Vestindiske øer trækker Danmark sig ud af kolonien efter 250 år uden at efterlade sig nævneværdige muligheder for efterkommerne af de slavegjorte. USA har både købt sig en flådestation og en fattiggård. Øernes befolkning håber på bedre tider, men den indtræder først med præsident Roosevelts aktiveringsplan i 1933 og efter 2. Verdenskrig med den voksende turisme. Jomfruøerne er i dag et turistparadis men har også en af de højeste kriminalitetsrater i USA. De tilbagevendende orkaner ødelægger med jævne mellemrum en stor del af øernes huse og infrastruktur.

US Virgin Islands

Satirebladet Blæksprutten bragte i 1917 tegningen med Præsident Wilsons ord til de tre sorte børn: ”Kom nu boys, så går vi hen og køber jer en fin ny dragt og et guldur med kæde”. Tegner: Alfred Schmidt. Satirebladet Blæksprutten bragte i 1917 tegningen med Præsident Wilsons ord til de tre sorte børn: ”Kom nu boys, så går vi hen og køber jer en fin ny dragt og et guldur med kæde”. Tegner: Alfred Schmidt.

Med USA’s overtagelse af øerne har beboerne nu forhåbninger om en lysere fremtid. Imidlertid er den nye administration af øerne ikke civil, som har øje for befolkningen. Øernes status i USA betegnes som ’unincorporated territory’, altså ikke-inkorporeret, og borgere herfra har ikke stemmeret til det amerikanske præsidentvalg. De næste 10 år frem til 1927 står den amerikanske flåde for styret af øerne, og der iværksættes da også forbedringer, især infrastruktur: Forbedret vandforsyning, kloaksystemer, vejbyggeri og dræning og udtørring af sumpområder.
USA har allerede i mange år handlet med de Dansk Vestindiske Øer og nu stiger forventningerne til et stort marked for især sukker og rom, men i januar 1920 indfører USA spiritusforbud, som varer helt frem til 1933, og vilkårene går fra slemt til værre på øerne; først med svigtende erhvervsmuligheder og senere på grund af den globale depression, som indtræder i 1928. I 1931 besøger den amerikanske præsident Herbert Hoover øerne, og han betegner øerne for at være et ’effective poorhouse’ – en veritabel fattiggård.
I 1933 bliver Franklin D. Roosevelt valgt til præsident, og han iværksætter en storstilet aktiveringsplan for hele USA – New Deal. Det følgende år sender Roosevelt en delegation til Caribien for at vurdere besiddelsernes muligheder. I delegationen deltager Eleanor Roosevelt, og efter hjemkomsten overtaler hun præsidenten til selv at besøge øerne. Roosevelt etablerer afdelinger af to store organisationer på US Virgin Islands: Civilian Conservation Corp som arbejder med naturbevarelse, dæmningsbyggerier, udfører brandbekæmpelse og vedligeholder veje. Works Progress Administration ansætter flere hundrede til at bygge veje, broer, skoler, domhuse, hospitaler, lufthavne og posthuse. Et ambitiøst projekt, som er rettet mod den fremtidige turistindustri, er etablering af et hotel til 100 personer i forbindelse med et oprindeligt dansk udkigstårn fra 1689 i Charlotte Amalie: Blue Beard’s Castle, opkaldt efter en engelsk pirat.
Da amerikanerne indtræder i 2. Verdenskrig i 1941 kan unge mænd på Jomfruøerne indkaldes til det amerikanske forsvar, uden at have stemmeret. Mange bliver overraskede over den udbredte racisme i USA.
Efter 1945 begynder vilkårene for beboerne i US Virgin Islands endelig at blive bedre. Turistindustrien bliver etableret, og efter at John F. Kennedy og Jackie Kennedy holder ferie på øerne i 1954 er turisme nu øernes vigtigste er hverv.

Dronningsgade i Charlotte Amalie 1965. Museet for Søfart Dronningsgade i Charlotte Amalie 1965. Museet for Søfart

I de følgende årtier udvides turistkapaciteten løbende med store resort-områder og luksusfaciliteter møntet på især amerikanske turister fra det nordlige USA, som tiltrækkes af varmen om vinteren. St. Thomas og byen Charlotte Amalie bliver efterhånden øernes store centrum for anløb af krydstogtskibe. Havnen udbygges, så den kan rumme op til 5-6 krydstogtskibe, der hver kan medbringe 4-5.000 passagerer. Turisterne kan nu vælge mellem toldfri smykker, parfume, spiritus og andre luksusprodukter.

Dronningens Gade, Charlotte Amalie St. Thomas Gekko Medieproduktioner Dronningens Gade, Charlotte Amalie St. Thomas Gekko Medieproduktioner

Den mindste af de tre øer, St. John, som overvejende er udlagt som nationalpark og som har få beboere, er hjemsted for de mest luksuøse ferieresidenser for amerikanske velhavere og filmstjerner. Økonomien på St. Croix har i en lang årrække været afhængig af verdens 3. største olieraffinaderi HOVENSA. I 2012 lukker raffinaderiet og flere tusind ansatte bliver afskediget. Udvandring til USA har i de senere år præget øerne, ligesom følgevirkninger af de tilbagevendende orkaner har stor indflydelse på øernes økonomi.